Pedigree of FUNNY HOOLIGAN ICHIGO
FUNNY HOOLIGAN ICHIGODAYHON S AKULOVOY GORISUZUTENRYUU GO BINGO KAMISHIMASOUTENSHOURIKI GO FUDOUGATAKI KENSHAHOUNEN GO FUDOUGATAKI KENSHA
FUJITOYOHIME GO FUDOUGATAKI KENSHA
MISUZU GO IZUMISOUTENKAI GO DAITOU KURANOSOU
KAZUHIME GO IZUMISOU
SH-MIHI S AKULOVOY GORIHIBIKI GO KANAGAWA SHIRAIHACHIYA GO KANAGAWA SHIRAI
JURIHIWE GO KADOYASOU
MIU GO KANAGAWA SHIRAIKAITO GO KANAGAWA SHIRAI
SHIORI GO KANAGAWA SHIRAI
MOTOKISUZUTENRYUU GO BINGO KAMISHIMASOUTENSHOURIKI GO FUDOUGATAKI KENSHAHOUNEN GO FUDOUGATAKI KENSHA
FUJITOYOHIME GO FUDOUGATAKI KENSHA
MISUZU GO IZUMISOUTENKAI GO DAITOU KURANOSOU
KAZUHIME GO IZUMISOU
SUTAYRU S AKULOVOY GORIDAIKI GO SHUN'YOU KENSHAKAIOU GO RYUUKYUU URUMA
ASO NO AKIHO GO TAKAYUUSOU
ZHAKI SAN S AKULOVOY GORIWAGLER DEL BIAGIO
AKEMASITE
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase