Pedigree of SHIZUKA SAKURA GO YOSHITAKA HAS
SHIZUKA SAKURA GO YOSHITAKA HAS
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase