Pedigree of SAMARASUN MAYUKO YUKASI

SAMARASUN MAYUKO YUKASI

SANUKI NO KENICHI GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KENRYUU GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU

KOUJIN GO YAMATO MARUTANISOU
SEKI NO MISUZU GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA
KENSHINME GO SANUKI MIZUMOTOSOURYOUTA GO SANUKI MIZUMOTOSOU
SHUSHUKOMACHI GO SHINANO MONJUSOU

KOUJINHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU

KOUJIN GO YAMATO MARUTANISOU
SEKI NO MISUZU GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA
HOUKA GO SANUKI MIZUMOTOSOU

HOUGA (FUUGA) GO SANUKI MIZUMOTOSOU
SARA GO SANUKI MIZUMOTOSOU

AKATSUKI SAYURI

RAIJINOU GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU

KOUJIN GO YAMATO MARUTANISOU
SEKI NO MISUZU GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA

SAKURAHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU

SHISHIMARU GO SANUKI MIZUMOTOSOU
KARYOUME GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KURENAI NO KASHIN GO ETCHUU WAKASUGISOU

HOUKO GO KANZAKI AOBASOU

YAMASHIRO NO RYUUKO GO KYOUTO DAIGO KENSHA
JUKI GO ETCHUU WAKASUGISOU

TENKA GO ETCHUU WAKASUGISOU

TENSHINMARU GO ETCHUU WAKASUGISOU

SAYURI GO KOUSHUU KIRIMISOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase