Pedigree of SAMARASUN MAYUKO YUKASI
SAMARASUN MAYUKO YUKASISANUKI NO KENICHI GO SANUKI MIZUMOTOSOUKENRYUU GO SANUKI MIZUMOTOSOUKOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOUKOUJIN GO YAMATO MARUTANISOU
SEKI NO MISUZU GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA
KENSHINME GO SANUKI MIZUMOTOSOURYOUTA GO SANUKI MIZUMOTOSOU
SHUSHUKOMACHI GO SHINANO MONJUSOU
KOUJINHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOUKOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOUKOUJIN GO YAMATO MARUTANISOU
SEKI NO MISUZU GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA
HOUKA GO SANUKI MIZUMOTOSOUHOUGA (FUUGA) GO SANUKI MIZUMOTOSOU
SARA GO SANUKI MIZUMOTOSOU
AKATSUKI SAYURIRAIJINOU GO SANUKI MIZUMOTOSOUKOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOUKOUJIN GO YAMATO MARUTANISOU
SEKI NO MISUZU GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA
SAKURAHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOUSHISHIMARU GO SANUKI MIZUMOTOSOU
KARYOUME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
KURENAI NO KASHIN GO ETCHUU WAKASUGISOUHOUKO GO KANZAKI AOBASOUYAMASHIRO NO RYUUKO GO KYOUTO DAIGO KENSHA
JUKI GO ETCHUU WAKASUGISOU
TENKA GO ETCHUU WAKASUGISOUTENSHINMARU GO ETCHUU WAKASUGISOU
SAYURI GO KOUSHUU KIRIMISOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase