Pedigree of URAYASU WAKIZASHI OF TIANITO

URAYASU WAKIZASHI OF TIANITO

C'CHIKO AKA CZECH JAKOBIN

GOSHINKI HAYATO-KUMI BY TESSAIGA

SAYUKI DEL BIAGIO

JINRIKI GO IMABARI MIYAKOSOW
TICK DEL BIAGIO

SHIKON NO TAMA GO TESSAIGA

HAGURO NO BENIWAKA GO CHUUOU HAGUROSOU

NAHO GO ASHIKAGA SOUUNSOU

LUCKY DRAGON'S POCAHONTAS
NOVEN'S SAGASU NO KATSUNO KATSURYUU GO CHUUOU HAGUR

MARA-SHIMAS SHE IS THE ONE
NOVEN'S HOSHI-GO

EXPLORER'S MASURU
NOVEN'S ZEHI-GO

BRONCA SPOD VEPORSKEJ SKALY

COPPERDOTS YAMA HITO
COPPERDOTS GROTHOICEHIRO

KOKICHI NO TAIMA GO ECHIGO SATOU KENSHA

IMIZUNOHANA GO IMIZU HASHIMOTOSOU
COPPERDOTS HIKARI

COPPERDOTS BOSSU

NENRYUU NO KOHARU GO NENRYUUSOU
KAIKA CZECH JAKOBÍN

EICO OD CIDLINY

SALJOTOS GENJI TAKA GO

KEIKO PRIMA NOVA

BOA MARA-SHIMAS

RIPPA-NA TOBIMASU

PAVLIK'S TAKETOYO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase