Pedigree of PANKA WAKIZASHI OF TIANITO
PANKA WAKIZASHI OF TIANITOAMATERU MITAMA INCIPITAASO NO RYUUOU GO TAKAYUUSOUTSUKASA NO RYUUOU GO SUNANUMA TAKAYUUSOU
TAKAYUU NO SATSUKI GO TAKAYUUSOU
ATAY SAKURAMBOKAZAKOSHI NO BENIKAZE GO YOKOHAMA ATSUMI
VORMUND I'M BIBA
REIKA "TOP-OP"CHIISAI RINGORIPPA-NA TOBIMASU
PAVLIK'S TAKETOYO
ICY-ITADAKI KEMURIMARA-SHIMAS KURO RYU ENZO
KNEI-KEN THER-CI
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase