Pedigree of AKAI HANA AKIHIRO MASASHI TOSA
AKAI HANA AKIHIRO MASASHI TOSASHOURYUU GO TOSA GENROKUSOUOURYUU GO SUISHOUHAMARYUU GO TOSA GENROKUSOUFUKUTENRIKI GO BINGO KASHIMASOU
KUROICHIHIME GO TOSA KEIKENAN
KOZAKURA GO SUISHOUOUJINHOU GO FUDOUGATAKI
TSUKASA NO KOKUOUME GO HAKUGIN TSUKASASOU
MOMOKA GO TOSA GENROKUSOUFUKUTENRIKI GO BINGO KASHIMASOUTENSHOURIKI GO FUDOUGATAKI KENSHA
KUROYURI GO BINGO KASHIMASOU
TERUMI GO TOSA KEIKENANTENSHOURIKI GO FUDOUGATAKI KENSHA
SHIROTAMAHIME GO FUDOUGATAKI KENSHA
SHUNSHUU GOUHIME GO FUKAYA SHUNSHUUSOUNANANISHIKI GO SAKU ASUKAENRIMPOU (SUZUTAKARA) GO SAKU ASUKAENFUKUTENKOU GO SAKU HIRAIZUMISOU
SUZUTAMA GO SAKU ASUKAEN
NISHIKIUJOUHIME GO SAKU ASUKAENNISHIKIOUJIN GO SEISHUU ICHIWASOU
MISUZU NO ASANAGI GO CHICHIBU MISUZUSOU
MISUZU NO RYOUHIME GO CHICHIBU MISUZUSOUMISUZU NO SHOURYUU GO CHICHIBU MISUZUSOUKUROICHI GO SAKU ASUKAEN
BENIOUME GO KAGIYASOU
SAKU SUZUFUKUME GO SAKU ASUKAENFUKUTENKOU GO SAKU HIRAIZUMISOU
SUZUTAMA GO SAKU ASUKAEN
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase