Pedigree of KNEI-KEN ROSE

KNEI-KEN ROSE

ICYITADAKI GO SEKKOU

KOTARO GO SHUN'YOU KENSHA

KAIOU GO RYUUKYUU URUMA

HACHIMAN GO RYUUKYUU URUMA
UMIHANA GO RYUUKYUU URUMA

KOUBAI GO RYUUKYUU URUMA

TENKAI GO RYUUKYUU URUMA
UMEKA GO RYUUKYUU URUMA

ERABOR HANAYA AT ICY-ITADAKI

HI-JINX MMM MMM GOOD

KORI BUSHI OF KITSUNEBISO

TETSUHIME GO NANTAISOW

ICY-ITADAKI OSAKA

RIPPA-NA TOBIMASU

FUJIJAMA TARA

TINTOWN'S SASSY AT ICYITADAKI

CHIKUSEI NO NISHIKI MARU GO ISHINO MAKIMINA TO KENSHA
AIKYOU NO NISHIKIOU GO AIKYOUSOUDAIUNRYUU GO KENRAKUSHA
TSUKUBA MITSUHIME GO TSUKUBA SAITOU
CHIKUSEI NO KUNIME GO CHIKUSEI KAZESOU

KOKUHOU GO SHOUNAN WAKOUSOU
CHIKUSEI NO WAKAME GO CHIKUSEI KAZESOU

JUSTA MORNINGSTAR PATTY PLAYPAL

AKIO CHOUSEI SOU MORNINGSTAR

MORNINGSTAR SHORYU GO CHOUSEI SOU

MEPHISTOS GEISHA TO CORDINATOR

JUSTA ONE IN A MILLION
JUSTA IRON WILL
KUROHIME OF KAYOBI
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase