Pedigree of KNEI-KEN ROSE
KNEI-KEN ROSEICYITADAKI GO SEKKOUKOTARO GO SHUN'YOU KENSHAKAIOU GO RYUUKYUU URUMAHACHIMAN GO RYUUKYUU URUMA
UMIHANA GO RYUUKYUU URUMA
KOUBAI GO RYUUKYUU URUMATENKAI GO RYUUKYUU URUMA
UMEKA GO RYUUKYUU URUMA
ERABOR HANAYA AT ICY-ITADAKIHI-JINX MMM MMM GOODKORI BUSHI OF KITSUNEBISO
TETSUHIME GO NANTAISOW
ICY-ITADAKI OSAKARIPPA-NA TOBIMASU
FUJIJAMA TARA
TINTOWN'S SASSY AT ICYITADAKICHIKUSEI NO NISHIKI MARU GO ISHINO MAKIMINA TO KENSHAAIKYOU NO NISHIKIOU GO AIKYOUSOUDAIUNRYUU GO KENRAKUSHA
TSUKUBA MITSUHIME GO TSUKUBA SAITOU
CHIKUSEI NO KUNIME GO CHIKUSEI KAZESOUKOKUHOU GO SHOUNAN WAKOUSOU
CHIKUSEI NO WAKAME GO CHIKUSEI KAZESOU
JUSTA MORNINGSTAR PATTY PLAYPALAKIO CHOUSEI SOU MORNINGSTARMORNINGSTAR SHORYU GO CHOUSEI SOU
MEPHISTOS GEISHA TO CORDINATOR
JUSTA ONE IN A MILLIONJUSTA IRON WILL
KUROHIME OF KAYOBI
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase