Pedigree of ITOSHI KAMIWAZA

ITOSHI KAMIWAZA

KOUMI NO HOMAREMARU GO SANUKI MIZUMOTOSOU
KOUKIMARU GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU

KOUJIN GO YAMATO MARUTANISOU
SEKI NO MISUZU GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA
KENSHINME GO SANUKI MIZUMOTOSOURYOUTA GO SANUKI MIZUMOTOSOU
SHUSHUKOMACHI GO SHINANO MONJUSOU
MISORA GO SANUKI MIZUMOTOSOUSAKURA NO OU GO ECHIZEN KUZURYUUSOU

DAIGOROU ZAKURA GO ECHIZEN KUZURYUUSOU
BENIYUIME GO ECHIZEN KUZURYUUSOU
SATSUKIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU
KENSHINME GO SANUKI MIZUMOTOSOU

EIKI KAMIWAZA

MISUZO NO RYUUKOKU GO CHICHIBU MISUZUSOU

MISUZU NO SHOURYUU GO CHICHIBU MISUZUSOU

KUROICHI GO SAKU ASUKAEN
BENIOUME GO KAGIYASOU

MISUZU NO KINUHANA GO CHICHIBU MISUZUSOU
KUNISUZU GO KAGIYASOU
MISUZU NO HARUZAKURA GO CHICHIBU MISUZUSOU

AMAI KURO KAMIWAZA

FALLSCREEK'S AKIRA BI

GINSEI NO KENSHI GO GINSEISOU

FALLSCREEK'S DARK ANGEL

PIKAICHI ROAL

SUNAMIE
MIRYOKU TAJGETA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase