Pedigree of KOLLEKCIYA MAISKOY IMPERII ERENA YOSHIKO

KOLLEKCIYA MAISKOY IMPERII ERENA YOSHIKO

HANDZIMEMESITE SHIN-ICHI

HANDZIMEMESITE HIROSHI

JUHOU GO KUWANA MITOMOSOU

MORI NO TOYOKUNI GO YOSHINO ICHIMORISOU

WAKAME GO KUWANA MITOMOSOU

MARA-SHIMAS THE WARRIOR PRINCESS

SAIJOTO'S GENJI TAKA GO

MARA-SHIMAS KATSU GO BENISAKURA

LYURUA DYURING HIROKO KOYA-SAN

HANDZIMEMESITE UMI GA KIKOERU

MARA-SHIMAS KOKI'S KIME WAZA

HANDZIMEMESITE GIZA

DAN-STAR-KOM HAVAI HATIKO

JUHOU GO KUWANA MITOMOSOU

DAN-STAR-KOM LU GINH MIDNIGHT KISS

TAKARA HARUKO

AI AJ SHIDO

NOBU AV ENERHAUGEN

AKIRA GO ICHIOKASOW AV ENERHAUGEN

NORIKO AV ENERHAUGEN

AKINA DEL MONTE DE HAYA VICTORIA

BANZAI DEL MONTE DE HAYA

HIRAKA DEL MONTE DE HAYA

KICHI UMI

ICYITADAKI KASIGI OMI

YUKIYAMA NO SHIGATSU HIBIKI GO

ERABOR HANAYA AT ICY-ITADAKI

ERMAK LAYN HOLL ANITA

RUS MAFI-JA KESSAKU KADZUKUNO KINDAJ
NINKI SAN Z HELFSTYNSKEHO PANSTVI
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase