Pedigree of ANIKO YOSHIKO LAKKI OF THE SKAY
ANIKO YOSHIKO LAKKI OF THE SKAYLAO KOKUHOU GO YOU DJENIMAAKI GO YOU DJENIMAITOOSHI GO SHUN'YOU KENSHAWE-SEDSO XANAKONDA RIKU
OHIMESAMA OF TOSHI
ASO NO AKIHO GO TAKAYUUSOUASO NO RYUUOU GO TAKAYUUSOU
WAKANAMI NO KUROME GO WAKANAMISOU
ASO GO YOU DJENIMADAICHI GO SHUN'YOU KENSHAKAIOU GO RYUUKYUU URUMA
ASO NO AKIHO GO TAKAYUUSOU
KAI GO YOU DJENIMAKAIOU GO RYUUKYUU URUMA
JUKAI GO SHUN'YOU KENSHA
AMIKO CHIKAKO DESTINI GIFTKAZE NO TAKISAKURAOU GO YOKOHAMA ATSUMIKAZAKOSHI NO SAKURAOU GO YOKOHAMA ATSUMIKAZAKOSHI NO SUZUTERU GO YOKOHAMA ATSUMI
KAZAKOSHI NO OUKA GO YOKOHAMA ATSUMI
KAZAKOSHI NO NISHIKIHIME GO YOKOHAMA ATSUMIKAZAKOSHI NO KORYUU GO YOKOHAMA ATSUMI
KUROTSUBAKIME GO KAMIYASOU
DEMISHSTAR DZEYTAKU MICHIKOSUNOJO'S HIGH TIDEKATAI'S DAICHI NO SUNOJO
SUNOJO'S THE MOON AND THE SEA
HANDZIMEMESITE NIGAI VASABIKAZAKOSHI NO RIKIKAZE GO YOKOHAMA ATSUMI
VORMUND SHIBETSU AKAKO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase