Pedigree of FUHOKU NO KATSUMITSU GO IYO SHINYASOU
FUHOKU NO KATSUMITSU GO IYO SHINYASOUSUZUNISHIKI GO SHIKOKU SUEHIROANTETSUNISHIKI GO KAZANSOUTETSU ARASHI GO HONJOU ARAKISOUICHITETSU GO HONJOU ARAKISOU
FUMIE GO HONJOU ARAKISOU
MIYOSHIHIME GO SAGARA INAYUKISOUTETSU GO SAGARA INAYUKISOU
BIKOU GO SAGARA INAYUKISOU
SEKI NO ICHIHIME GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHASEKI NO SUZUMI GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHASUZUMITSU GO KAHOKU MAEDA KENSHA(SUZUKOU GO KOUHOKU/KAWAKITA MAEDA KENSHA)
KUROSHIME GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA
SUZUBENIHIME GO KOUCHI OOTSUSOUSUZURYUU GO OKAYAMA KATAYAMASOU
AOI NO SUZUHIME GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA
HATSUHIME GO IYO SHOUHOOSOUTAKESHIOU GO OONO EIKEISOUKAMUI GO AMAN NO KAWASOUSHOUKOU GO DAISHIZEN
DARUMA NO SICHI HIME GO IWAKUNI DARUMASOW
SEN NO NACHIHIME GO IYO SENJUSOUKINRYU (KOTORYUU) GO SANUKU MIZUMOTOSOUKOURYU GO SHIMAKAZESOU
MAKOTO GO SANUKI MIZUMOTOSOU
SEN NO MARINAHIME GO IYO SENJISOUSHUUTETSU GO SANUKI MIZUMOTOSOU
TAIRA NO NANAHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase