Pedigree of ACAPELLA INCIPITA VITA
ACAPELLA INCIPITA VITACHARMING SOUL INCIPITA VITACHIZUMA INCEPITA VITAKAZAKOSHI NO SUZUTERU GO YOKOHAMA ATSUMISUZUTERU GO KURASHIKI KOUKISOU
KUROYUUME GO YOKOHAMA ATSUMI
EXPLORER'S V NO KUROMESHINGEN GO CHOUSEI SOU
EXPLORER'S NAKAICHIME
ZOLOTO NEBES CHAPMANAOI NO GASANRYUUOU GO HASEBESOUAOI NO BENIRYUU GO KURASHIKI OKAKATSUSOU
FUJIHIME GO NOBUSHIKOYA
KAZE NO MOMOHIME GO YOKOHAMA ATSUMIKAZAKOSHI NO KORYUU GO YOKOHAMA ATSUMI
KAZAKOSHI NO OUKA GO YOKOHAMA ATSUMI
KATANAAISTY ILEAL KATASHIHANDZIMEMESITE NOBUYUKIKAZAKOSHI NO RIKIKAZE GO YOKOHAMA ATSUMI
VORMUND SHIBETSU AKAKO
RUS MAFI-JA SIHEY DE KUDASAIRUS MAFI-JA KESSAKU KADZUKUNO KINDAJ
AISKURIMU
VATASI AISITE DESEICHI S AKULOVOY GORIWAGLER DEL BIAGIO
ZENA S AKULOVOY GORI
AMAYA VA ATAERUHANDZIMEMESITE KARJUDO
NENE GO HAMAMATSU OKABE JP
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase