Pedigree of SANUKI NO RYUUKO GO SANUKI MIZUMOTOSOU

SANUKI NO RYUUKO GO SANUKI MIZUMOTOSOU

KOUJINRYUU GO TOSA KUROSHIOSOU

KOUJIN GO YAMATO MARUTANISOU

KOURIN GO SUZUWASOU

YUUSHIN GO AICHI OOIWA
RYUUKO GO NIKOUSOU
BENIASUKA GO YAMATO MARUTANISOUASUKA NO GEN GO YAMATO MARUTANISOU
YAMATO NO HANA GO YAMATO MARUTANISOU
SEKI NO MISUZU GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA

SEKI NO SUZUMI GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA

SUZUMITSU GO KAHOKU MAEDA KENSHA(SUZUKOU GO KOUHOKU/KAWAKITA MAEDA KENSHA)
KUROSHIME GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA
SUZUBENIHIME GO KOUCHI OOTSUSOUSUZURYUU GO OKAYAMA KATAYAMASOU
AOI NO SUZUHIME GO KOUCHI SAWAMOTO KENSHA
SUMIRE GO SANUKI MIZUMOTOSOUCHIYOTATSUMARU GO SANUKI MIZUMOTOSOUCHIYOMARU GO SANUKI MIZUMOTOSOU

GENMARU (MOTOMARU) GO SANUKI MIZUMOTOSOU
SEN NO TSUKIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
FUKUTSUKIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
SHUSHUKOMACHI GO SHINANO MONJUSOU

HOUGA (FUUGA) GO SANUKI MIZUMOTOSOU

ASHUU NO GEN GO ASHUU OOTANISOU
MINESACHIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
EMAKOMACHI GO SANUKI MIZUMOTOSOUTATSUMARU GO SANUKI MIZUMOTOSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase