Pedigree of TERUHIME GO BINGO KASHIMASOU
TERUHIME GO BINGO KASHIMASOU

TENSHOURIKI GO FUDOUGATAKI KENSHA

HOUNEN GO FUDOUGATAKI KENSHA

MITOYONISHIKI GO FUDOUGATAKI KENSHA

SUZUTORA GO BIZEN KOTOBUKISOU
HAMA GO OONO GION SOU
SUZUTAMA GO FUDOUGATAKI KENSHA

SUZUO GO FUDOUGATAKI KENSHA
CHIYOKA GO FUDOUGATAKI KENSHA
FUJITOYOHIME GO FUDOUGATAKI KENSHA

ISEMITSU GO SHIMAHANTOSOU
TORATAKAOU GO FUDOUGATAKI KENSHA
SUZUWAKAHIME GO MARIINASOU
SUZUOUME GO FUDOUGATAKI KENSHA

SUZUO GO FUDOUGATAKI KENSHA
MIHOUHIME (MITOYOHIME) GO FUDOUGATAKI KENSHA
AOI NO AKIHIME GO BINGO KASHIMASOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase