Pedigree of CULOTTA KEPHALOIDION AJRA
CULOTTA KEPHALOIDION AJRA

HACHIKO GO SHUN'YOU KENSHA

KAIOU GO RYUUKYUU URUMA

HACHIMAN GO RYUUKYUU URUMA

BANRI GO RYUUKYUU URUMA
MEME GO HIGO EBISU
UMIHANA GO RYUUKYUU URUMA

HACHIMONJI GO RYUUKYUU URUMA
SHINKAI NO TOMIME GO NIDAI MANEISOU

AKIRA GO SHUN'YOU KENSHA

WE-SEDSO ZEN KESSAKU

GAS HOLLOW ZEN SATORI SUNSET

WE-SEDSO PRETTY WOMAN

KAORI-GO SHUN'YOU KENSHA

HI-JINX MMM MMM GOOD

NAGASAKI DE URBINACO

ICE CHOCO CREAM L'OMBRA DELLA LUNA

AIZU NO HANARYUU GO AIZU JOUSHOUSOU

CHIKUSEI NO KOKURYUU GO CHIKUS
NISHIKI NO GEN GO ISAOSOU
KOKURYUUME GO CHIKUSEI KAZESOU

KUROTENKA GO MESHIROSOU
AIZU NO BIRYUU GO AIZU JOUSHOUSOU
KOKUTENHIME GO MINESHIROSOU

CHOCOLATE L'OMBRA DELLA LUNA

MIAGI DEL BIAGIO

NARIAKI-GO DEL BIAGIO
TICK DEL BIAGIO

CHEYENNE L'OMBRA DELLA LUNA
ROSSOMALPELO

BLOWOUT
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase