Pedigree of AWA NO RYUUOU GO ASHUU OOTANISOU
AWA NO RYUUOU GO ASHUU OOTANISOUICHIRYUU GO ASHUU OOTANISOU

ICHIYA (KAZUYA) GO SANUKI MIZUMOTOSOU

GENMARU (GEMMARU) GO SANUKI MIZUMOTOSOU

SHISHIMARU GO SANUKI MIZUMOTOSOU
RINHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
JOUBENIHIME GO ASHUU OOTANISOUASHUU NO NIKICHI GO ASHUU OOTANISOU
ICHIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
OUGON NO BENIME GO SHIKOKU OUGONSOUCHIYOTATSUMARU GO SANUKI MIZUMOTOSOUCHIYOMARU GO SANUKI MIZUMOTOSOU

GENMARU (GEMMARU) GO SANUKI MIZUMOTOSOU
SEN NO TSUKIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
FUKUTSUKIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
SATO NO KIYOHIME GO SHIKOKU OUGONSOU

TSURUCHIYO GO SANUKI MIZUMOTOSOU
CHIYOMARU GO SANUKI MIZUMOTOSOU
TSURUNOHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
MASAICHIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase