Pedigree of AYUMU OF SUNRISE INU

AYUMU OF SUNRISE INU

KANDO GO SHUN'YOU KENSHA

KAIOU GO RYUUKYUU URUMA

HACHIMAN GO RYUUKYUU URUMA

BANRI GO RYUUKYUU URUMA
MEME GO HIGO EBISU
UMIHANA GO RYUUKYUU URUMA

HACHIMONJI GO RYUUKYUU URUMA
SHINKAI NO TOMIME GO NIDAI MANEISOU

KOI GO SHUN'YOU KENSHA

WE-SEDSO XANAKONDA RIKU

ZEN SATORI'S KUROMATSU GO

WE-SEDSO UNIQUE

ASO NO AKIHO GO TAKAYUUSOU

ASO NO RYUUOU GO TAKAYUUSOU
WAKANAMI NO KUROME GO WAKANAMISOU

MANAMI TOP OP

CHIISAI RINGO

RIPPA-NA TOBIMASU

TOYOJIRO OF NIDAIMANEISOW

KUROHANA OF RYUKYU URUMA

PAVLIK'S TAKETOYO

THUNDERSLASH KANEKICHI KORO
LANGANS BRUSHWOOD KIT
CATULLUS META GOAIOHITO DEL MONTE DE HAYA

MARA-SHIMAS KUNI-NISHIKI

YUYAKEHIME DEL MONTE DE HAYA
CATULLUS KEN-TZAFUJIJAMA TAMI PAT
YUKARIHIME GO NO ICY
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase