Pedigree of KUROYURI GO BINGO KASHIMASOU
KUROYURI GO BINGO KASHIMASOU

KIBI NO AOIRYUU GO KIBI KOKURASOU (OGURASOU)

AOINISHIKI GO SANUKI MIZUMOTOSOU

YUUBI NO AOI GO YUUBI YUUKANSOU
SHISHIGAMI GO DAIKENSOU
SHUUYAMA NO MITSUHIME (KOUHIME) GO SHUUYAMASOU
FUKUWAKAHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU

UMEWAKA NO TOUUN GO IZUUMESOU
FUKUHIME GO MIKAWA TOYOHASHISOU
KIBI NO SUZUMI GO KIBI KOKURASOU

YURIHIME GO KOKUBU MURAKAMISOU
AONOMINAMOTOKO GO
KUROTSUKASA ONNA GO

KADOTSUKASA (MOJI) GO OOSHIMA YASUDASOU

YOSHIKADO OF HACHIKOSOW (YOSHIKADO GO HAKKOSOU)
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase