Pedigree of SANUKI NO KOMA GO YAGURI KUSUNOKI KENSHA
SANUKI NO KOMA GO YAGURI KUSUNOKI KENSHAKOTOBUKI NO EISAKI GO HICHISOUKOTOBUKI NO GEN GO SAGANOSOUSAKUSHUUGEN OF TSUYAMA KUNIMOTOSOUAZUMI NO HANA GO SHINSHU AZUMINOSOU
CHYAKOHIME GO TSUYAMA KUNIMOTOSOU
SETO NO YUUHIME GO SUGANOSOU
MAKI GO HATANO NAGOROSOUKOTOBUKI NO EISAKI GO HICHISOUKOTOBUKI NO GEN GO SAGANOSOU
MAKI GO HATANO NAGOROSOU
SANUKI KOMAHIME GO SANUKI KATSUHIKOSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase