Pedigree of CHIGUSA WAKIZASHI OF TIANITO

CHIGUSA WAKIZASHI OF TIANITO

ATSUSHI Z OLOMOUCKEHO KRAJE
ABU SANDYSHI

BANZAI DEL MONTE DE HAYA

SHINGEN GO CHOUSEI SOU
UMAKU OF SHAKKOSOW
CASHIRA HONEY CZECH JAKOBIN

RIPPA-NA TOBIMASU

RANCHLAKE CALIFORNIA PROMISE
CAOMI SAICO HVEZDA HANE

EICO OD CIDLINY

SALJOTOS GENJI TAKA GO

KEIKO PRIMA NOVA
TANAMI PRIMA NOVATOKUGAWA DEL MONTE DE HAYA
EIRI DEL MONTE

SZIBÉRIAI CÉDRUS SUZI
KNEI-KEN ZAI-TOICHIFUJIJAMA DOHIMEGOSI VON DER SEQUOIA GIGANTEA
BUSI-INU GAMI SA-LI
KNEI-KEN SIK-RI

FUDZSI JAMA BRUS

FUJIJAMA TARA
TSUKIAKARI AZUCSÉNAMARA-SHIMAS BENI-MARU SHINZO

TANASEA'S TOMODACHI II

MARA-SHIMAS KAZU-HIME
MIZUMUSHI SHIBATOKI BI BISHOCAUTULLUS SESAME-BOY
BETTY EUROBEN
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase