Pedigree of KNEI-KEN ZAI-TOICHI
KNEI-KEN ZAI-TOICHIFUJIJAMA DOHIMEGOSI VON DER SEQUOIA GIGANTEA

TRONKAERS BENI BUKOSHIMO
MOKELUMNE DANJI RIKO

KAISSAS BIJIN NATSU HIME
TAKAHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOW

SUZUTAKA GO KUMONIYA TOKACHISOW
KATSUHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOW
BUSI-INU GAMI SA-LI

MINIMEADOW JP ARKO
MINIMEADOW JP KAGEBOSHI
MINIMEADOW JP LITTLE MAMA
AKAMORI DEL MONTE

MINIMEADOW JP ARKO

MANLĂ–TENS YUBINA
KNEI-KEN SIK-RI

FUDZSI JAMA BRUS

MARA-SHIMAS TYFOON

OAKSHADOW TONKA TOY IS VORMUND

VORMUND SHOOTING STAR
TAKAHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOW

SUZUTAKA GO KUMONIYA TOKACHISOW
KATSUHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOW

FUJIJAMA TARA
SI VON DER SEQUOIA GIGANTEA

TRONKAERS BENI BUKOSHIMO
TAKAHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOW
BUSI-INU GAMI SA-LI

MINIMEADOW JP ARKO
AKAMORI DEL MONTE
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase