Pedigree of KAORI NO YUMI GO SHUN'YOU KENSHA

KAORI NO YUMI GO SHUN'YOU KENSHA

TAROU GO SHUN'YOU KENSHA

TENKUU GO ETCHUU WAKASUGISOU

TENSHINMARU GO ETCHUU WAKASUGISOU

TENKAI (AMAMI) GO ETCHUU WAKASUGISOU
MEISEI GO ETCHUU WAKASUGISOU

ARISA GO ETCHUU GO WAKASUGISOU
OONIJI GO ETCHUU WAKASUGISOU
MEIKYOU GO ETCHUU WAKASUGISOU

HANA I GO SHUN'YOU KENSHA

KAIOU GO RYUUKYUU URUMA

HACHIMAN GO RYUUKYUU URUMA
UMIHANA GO RYUUKYUU URUMA

KOUBAI GO RYUUKYUU URUMA

TENKAI GO RYUUKYUU URUMA
UMEKA GO RYUUKYUU URUMA

KAORI-GO SHUN'YOU KENSHA

HI-JINX MMM MMM GOOD

KORI BUSHI OF KITSUNEBISO

HEKI NO KEN OF DAINI HEKIHOSO

AZUSAKIKUHIME OF MATSUNAGA ONO KENSHA

TETSUHIME GO NANTAISOW
TEKKANORYUU GO NANTAISOW
AOIHIME GO BIZEN CHORAKUSOW

NAGASAKI DE URBINACO

SHANREW LET IN ROCK
MAKOTO BLACK MAGIC AT MARILOUVALES
SHANREW IT'S A KIND OF MAGIC

CELY DE URBINAKO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase