Pedigree of VAKA GO YOU DJENIMA

VAKA GO YOU DJENIMA

GENGOU GO SHUN'YOU KENSHA

HITORQ'S SIMPLY EXTRAVAGANT

SAN JO NIKKO TIME

KAIRI GO RYUKYU URUMA

SEKI NO SACHIHIME GO SHIKOKU SEKIMAESOW

SUN JO IN LIVING COLOR

TENKUU GO ETCHUU WAKASUGISOU

FUMI GO GOLD TYPHOON

KAORI-GO SHUN'YOU KENSHA

HI-JINX MMM MMM GOOD

KORI BUSHI OF KITSUNEBISO

TETSUHIME GO NANTAISOW

NAGASAKI DE URBINACO

SHANREW LET IN ROCK

CELY DE URBINAKO

KAI GO YOU DJENIMA

KAIOU GO RYUUKYUU URUMA

HACHIMAN GO RYUUKYUU URUMA

BANRI GO RYUUKYUU URUMA
MEME GO HIGO EBISU
UMIHANA GO RYUUKYUU URUMA

HACHIMONJI GO RYUUKYUU URUMA
SHINKAI NO TOMIME GO NIDAI MANEISOU

JUKAI GO SHUN'YOU KENSHA

WE-SEDSO ZEN KESSAKU

GAS HOLLOW ZEN SATORI SUNSET

WE-SEDSO PRETTY WOMAN

BENIAKA DI LIKIDADO

HARUTORA GO MOMATAROUSOU

TOYOMI DI LIKIDADO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase