Pedigree of AKIRA GO SHUN'YOU KENSHA

AKIRA GO SHUN'YOU KENSHA

WE-SEDSO ZEN KESSAKU

GAS HOLLOW ZEN SATORI SUNSET

SHOURYUU GO RYUUKYUU URUMA

GYOKURYUU GO RYUUKYUU URUMA
TOMI NO CHAKA RYUKYUU URUMA
ZEN SATORI GAS HOLLOW'S LARKRYUJIRO GO RYUYU BIKENSOW
KASUMI GO WHITE HOUSE KAYO

WE-SEDSO PRETTY WOMAN

ZEN SATORI'S KUROMATSU GO

GENSHIRO GO GOLD TYPHOON

TENPHOHIME GO KYOUDAISOU

WE-SEDSO UNIQUE

MARA-SHIMAS TYFOON

WE-SEDSO L'REBBIE

KAORI-GO SHUN'YOU KENSHA

HI-JINX MMM MMM GOOD

KORI BUSHI OF KITSUNEBISO

HEKI NO KEN OF DAINI HEKIHOSO

AZUSAKIKUHIME OF MATSUNAGA ONO KENSHA

TETSUHIME GO NANTAISOW
TEKKANORYUU GO NANTAISOW
AOIHIME GO BIZEN CHORAKUSOW

NAGASAKI DE URBINACO

SHANREW LET IN ROCK
MAKOTO BLACK MAGIC AT MARILOUVALES
SHANREW IT'S A KIND OF MAGIC

CELY DE URBINAKO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase