Pedigree of DZEMBI SAYTI RENTY

DZEMBI SAYTI RENTY

ICY-ITADAKI ONRI-WAN

KOTARO GO SHUN'YOU KENSHA

KAIOU GO RYUUKYUU URUMA

HACHIMAN GO RYUUKYUU URUMA
UMIHANA GO RYUUKYUU URUMA

KOUBAI GO RYUUKYUU URUMA

TENKAI GO RYUUKYUU URUMA
UMEKA GO RYUUKYUU URUMA

ERABOR HANAYA AT ICY-ITADAKI

HI-JINX MMM MMM GOOD

KORI BUSHI OF KITSUNEBISO

TETSUHIME GO NANTAISOW

ICY-ITADAKI OSAKA

RIPPA-NA TOBIMASU

FUJIJAMA TARA

AISKURIMU

KAZAKOSHI NO BENIKAZE GO YOKOHAMA ATSUMI

YUUGEN GO TODOROKI RYUUSOU
TATSUYUU GO CHIKUZEN SHIGEMATSUSOU
BENIYUUKAHIME GO KITSYNAISOU

RYOKUUNTSUGUHIME GO RYOKUUN YONAGOSHA

SATSUMA NO AOI GO SATSUMAIMAMURASOU
RYOKUUNJIROUME GO RYOKUUN YONAGOSHA

VORMUND I'M BIBA
VORMUND KIWI KIDGLENDALIN TETSUO NI
WOLFWORX FANCY FREE AT VORMUND
VORMUND GUCCINAKAYU GO KAZUSA NAKANOSOW

SAPPORO HOLLY HOBBIE BY VORMUND
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase