Pedigree of YUKASI TIRETSU

YUKASI TIRETSU

KAZAKOSHI NO WAKAMIYA GO YOKOHAMA ATSUMI

FUKU NO WAKAICHIROU GO OYAMA WATANABESOU
FUKU NO DAIJIROU GO MARUISHISOU

DAIGOROU GO MEIHAKUSOU

FUKUICHIME GO MIYAGI TOMOFUJISOU
TAJIMA NO WAKIHIME GO AIZU TAJIMASOUSEIFUU GO MIYAGI ENDOUSOU
KIMIKA GO NISHIME CHIAKISOU

KAZAKOSHI NO SAKURAHIME GO YOKOHAMA ATSUMI
SUZU NO TASUKE GO HASEBESOUSHUUSAKU GO YOUDA TAKADASOU
SUZU NO KOHARU GO SHOUNAN SHIMPUUSO
KAZAKOSHI NO OUKA GO YOKOHAMA ATSUMIKOKUOU GO SEISHUU TAKAMUKAISOU

TAMAZAKURAHIME GO SHIKAISOU

ULLA ITIRO ITSU S DONSKOY STAI

DAN-STAR-KOM LUIDOR SAN JO TOM

VORMUND TO RUSSIA WITH LOVE
NAKAYU GO KAZUSA NAKANOSOW
VORMUND KIWI SPIRIT

MORNINGSTAR KATSU'CUS WE-SEDSO

MUSASHI GO SOUSHUU CHOUMONSOU
CRAY CROFT KUZUNOHA

KUROI SHINJU Z HELFSTYNSKEHO PANSTVI

RANCHLAKE'S ESTATE RESERVE
RANCHLAKE'S ROCKET MAN
RANCHLAKE'S PERFECT ANGEL

ZENJI DEL MONTE DE HAYA

HAGURO NO KATSURYUU GO CHUUOU HAGUROSOW

VORMUND CRISTMAS CAROL OF PENDLEY
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase