Pedigree of YUKASI TIRETSU
YUKASI TIRETSUKAZAKOSHI NO WAKAMIYA GO YOKOHAMA ATSUMIFUKU NO WAKAICHIROU GO OYAMA WATANABESOUFUKU NO DAIJIROU GO MARUISHISOUDAIGOROU GO MEIHAKUSOU
FUKUICHIME GO MIYAGI TOMOFUJISOU
TAJIMA NO WAKIHIME GO AIZU TAJIMASOUSEIFUU GO MIYAGI ENDOUSOU
KIMIKA GO NISHIME CHIAKISOU
KAZAKOSHI NO SAKURAHIME GO YOKOHAMA ATSUMISUZU NO TASUKE GO HASEBESOUSHUUSAKU GO YOUDA TAKADASOU
SUZU NO KOHARU GO SHOUNAN SHIMPUUSO
KAZAKOSHI NO OUKA GO YOKOHAMA ATSUMIKOKUOU GO SEISHUU TAKAMUKAISOU
TAMAZAKURAHIME GO SHIKAISOU
ULLA ITIRO ITSU S DONSKOY STAIDAN-STAR-KOM LUIDOR SAN JO TOMVORMUND TO RUSSIA WITH LOVENAKAYU GO KAZUSA NAKANOSOW
VORMUND KIWI SPIRIT
MORNINGSTAR KATSU'CUS WE-SEDSOMUSASHI GO SOUSHUU CHOUMONSOU
CRAY CROFT KUZUNOHA
KUROI SHINJU Z HELFSTYNSKEHO PANSTVIRANCHLAKE'S ESTATE RESERVERANCHLAKE'S ROCKET MAN
RANCHLAKE'S PERFECT ANGEL
ZENJI DEL MONTE DE HAYAHAGURO NO KATSURYUU GO CHUUOU HAGUROSOW
VORMUND CRISTMAS CAROL OF PENDLEY
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase