Pedigree of OHIMESAMA OF TOSHI

OHIMESAMA OF TOSHI
KOOSKIA'S ETCHED TO PERFECTIONSUNOJO'S TOSHIBA GO

NOBUMITSU KOMIYAWATANABESOW
KOGEN OF RYOKUSHINSOW
SUZUICHIME HAMAMIDORISOW
MOMIJI OF SHOGUN HISUISO

BENIWASHI KENWASO
SHUNKOME OF SHOGUN HISUISO
HANSHA'S CITATION OF KOOSKIA

HARU OF TOSHI
KOOSKIA'S ETCHED TO PERFECTIONSUNOJO'S TOSHIBA GO

NOBUMITSU KOMIYAWATANABESOW
MOMIJI OF SHOGUN HISUISO
HANSHA'S CITATION OF KOOSKIA
DEYSIROCKLAINE'S DESPARADO
CORNELIA DE POVAL
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase