Pedigree of TENRYUHIME OF MITASHITA KENSHA
TENRYUHIME OF MITASHITA KENSHA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase