Pedigree of KOKUSHOU GO G-TYPHOON JR
KOKUSHOU GO G-TYPHOON JR

KOKUHOU GO RYUUKYUU URUMA

BANSHOU GO RYUUKYUU URUMA
TOYOMITSU GO HIGO ROKKAENHOUSEI GO YAMAGA KINRYUU
SHIBAZAKURAHIME GO GOTAKESOU
RYUUGETSUHIME GO NAGASUKOSOU

KOSHI NO KORYU GO NIIGATA KORAKUSOW
YUUZUKIME GO HAKUGIN TSUKASASOW
TAIKO NO KOKUTEN GO TAIKOUSOUSEKI NO RYUUOU GO SHIKOKU SEKIMAESOU (SEKIZENSOU)OKINA GO HIROSHIMA MISHIMA
SEKI NO TETSUHIME GO EHIMEMEOTSUSOU
ASHUU NO MA GO ASHUU OOTANISOU
ICHI NO KOKUTEMME GO ICHINO SHIROSOUSUZURIKAWA NO SAKURAOU GO SUZURIKAWASOU

NISHIKISAKURAOU (NISHIKIZAKURAOU) GO FUDOUGATAKI KENSHA
SAKURAOU GO EHIME SETOUCHI
HAMACHIGUSA GO FUDOGATAKI KENSHA
RYUU NO KOROHIME GO SUZURIKAWASOU
ICHI NO RYUUHOUME GO ICHI NO SHIROSOUKUROMINE GO NIIGATA KOURAKUSOU
ICHI NO KOKURYUUME GO ICHI NO SHIROSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase