Pedigree of YUUZUKIME GO HAKUGIN TSUKASASOW
YUUZUKIME GO HAKUGIN TSUKASASOWKOUTAROU GO CHIKUHOU YOSHIDASOU
KOUZUKI GO KANNABI KENSHA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase