Pedigree of KIKOME GO HOKUSO TAKAYAMASOU
KIKOME GO HOKUSO TAKAYAMASOUJOUJI GO FUSSAENHACHISUKE (YASUKE) GO FUSSAENICHISUKE GO INOGUCHIICHI OUMARU GO YANAGAWASOU (RYUGAWASOU)
MICHIME GO INOGUCHI
SHOUCHIHIME (KOTOMOHIME) GO AKITASOU
SACHIME GO FUSSAENOH OF FUSSAEN
TOMI OF FUSSAEN
TETSUZAKURAHIME OF KOTOKUSOWTETSUKOMA OF SANSUI KENSHA
SAKURAHARUME GO KOHTOKUSOWRIKISAKURA GO FUJINOMIYA-KENSHATOUKAI NO SAKURAMARU GO NISHIHARA-KENSHA
SUZUMI GO ECHIGO-SUWASOU
HAGIHIME GO KOUTOKUSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase