Pedigree of GENSHIRO GO GOLD TYPHOON

GENSHIRO GO GOLD TYPHOON
RYUGENMARU GO NIDAI MANEISOWTOKA NO GENTA GO DAINI MORIMOTOSOGENJIRO GO HATSUSE KENSHA
BENIHANA KIYOME GO TOYOHASHI MORIMOTOSO
HAMAKOCHO GO NIKOSOWHAMAJIRO GO TOYOHAMA UNRYUSOWRYUJIRO GO FUDOGATAKI KENSHA
HIKARINISHIKIJYO GO MITSUTOYO SAKURASOU
KITASO NO KANA GO NIKOSO
HAMAHIME GO RYUUKYUU URUMAKUROTETSU GO IZUMISOW

KOTETSU (TORATETSU) GO KOTOKUSOU

HARUKOMA GO KOTOKUSOU
CHIHARU GO KOTOKUSOU
TENRYU NOBORIHIME GO IZUMISOW
HAMAHIME GO NIDAI MANEISOWKUROTETSU GO IZUMISOW

KOTETSU (TORATETSU) GO KOTOKUSOU
TENRYU NOBORIHIME GO IZUMISOW
KIYOMARUHIME GO TOYOHASHI MANEISO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase