Pedigree of KOTOMI GO KOTOKUSOU
KOTOMI GO KOTOKUSOURIKISAKURA GO FUJINOMIYA-KENSHATOUKAI NO SAKURAMARU GO NISHIHARA-KENSHATOUKAI GO KOTANIDESOUBENINAKA
ICHIHIME GO TSUJIYA-KENSHA
SAKURAKO GO REIHOU-KENSHABENIRYU GO TOKYO-HAKUSANSOU
KOROME GO YAGURI-KUSUNOKI-KENSHA
SUZUMI GO ECHIGO-SUWASOUKOTUBUKI NO ISHIMARU GO SHINZUOKA-KOTOBUKISOUKURATA NO ISHI GO ANNO-KURATASOU
FUJIME GO AINUK
SUZUHIME GO YOKOROBISOU
KOROBENI GO BICHU-FUJIMARUSOUBENITARO GO YANAGAWASOU
KOZAHURA GO BICHU-FUJIMARUSOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase