Pedigree of SAKURA OF NANBU IWAYAMASO
SAKURA OF NANBU IWAYAMASOGENRYU OF SHIKOKU AYAGAWASO

TETSUGEN GO BICHU EIKANSOU

SAKUSHUUGEN OF TSUYAMA KUNIMOTOSOU

AZUMI NO HANA GO SHINSHU AZUMINOSOU
CHYAKOHIME GO TSUYAMA KUNIMOTOSOU
KUROYUUME GO TSUKIYATANISOU

KOTETSU (TORATETSU) GO KOTOKUSOU
YUUHIME GO TSUKIYATANISOU
SAKUHIME OF YAGURI KUSUNOKI KENSHA
MIKIHIME OF IWATE AZUMA HENSHAGEN OF HITACHI HAKUYOSO
MORI NO TAKAHIME OF IWATE AZUMA KENSHA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase