Pedigree of CHOJIRO OF UNAGO KENSHA
CHOJIRO OF UNAGO KENSHADAIJIRO OF SHIKOKU KOFUJISOWRYUJIRO GO FUDOGATAKI KENSHAGENJIRO GO HATSUSE KENSHA
KUROTAMAJYO GO FUDOUGATAKI KENSHA
TENRYU KIYOICHIME OF SHIKOKU KOFJISOW
RANKAHIME OF IWAIE YAMATESOWTUKIFUSA OF IMATE AZUMA KENSHA
FUJI KAZUHIME OF HOKUGEN NO TSUNATORISOW
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase