Pedigree of KOSHUU KUROHIME GO SAGAMI MURASAKISOU
KOSHUU KUROHIME GO SAGAMI MURASAKISOUSASHU NO RYU SANUKI MIZUMOTOSOUTEKKA NO GEN GO SANUKI MIZUMOTOSOUTETSUGEN GO BICHU EIKANSOUSAKUSHUUGEN OF TSUYAMA KUNIMOTOSOU
KUROYUUME GO TSUKIYATANISOU
SUZUKAHIME GO TAKAMATSU MORITAKOTOBUKI NO EISAKI GO HICHISOU
OOSUMI NO MIKA GO HATANO NAGOROSOU
AZUMI MIDORI GO SANUKI MIZUMOTOSOU
MIDORIHIME GO RYUKUSHINSOWKONISHIKI GO SAGAMI MURASAKISOWISHI GO MUSASHI NO FUJISOUMUSASHI NO SHISHI GO MUSASHI-SUZUKENSOU
OOSUMI NO MAIHIME GO HATANO NAGOROSOU
ICHIFUKUME GO ECHIGO-SATOU-KENSHA
KYUUSHU NO HIDEHIMEGO KYUUSHU-ETOU-KENSHATAKUYU HIRATSUKA MARUYAMA-KENSHA
KYUUSHU NO JAKUME GO KYUUSHU-ETOU-KENSHAKYUUSHUU NO JAKUNISHIKI GO KYUUSHUU ETOU KENSHA
KYUUSHUU NO KUROHIME GO KYUUSHUU ETOU KENSHA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase