Pedigree of KOBAN GO SAGAMI MURASAKISOU
KOBAN GO SAGAMI MURASAKISOUKOTAROU GO YURIGEOKA YOKOYAMA KENSHAKONISHIKI GO SAGAMI MURASAKISOWISHI GO MUSASHI NO FUJISOUMUSASHI NO SHISHI GO MUSASHI-SUZUKENSOU
OOSUMI NO MAIHIME GO HATANO NAGOROSOU
ICHIFUKUME GO ECHIGO-SATOU-KENSHA
MATSUMARUHIME GO KYUSHU ASAKAWASOISHI GO MUSASHI NO FUJISOUMUSASHI NO SHISHI GO MUSASHI-SUZUKENSOU
OOSUMI NO MAIHIME GO HATANO NAGOROSOU
TSURUHACHIME GO YOKOHAMA-FUKIAGESOUKOTETSUMARU GO GINKITSUNESOU
MIDORIHIME GO RYUKUSHINSOWKONISHIKI GO SAGAMI MURASAKISOWISHI GO MUSASHI NO FUJISOUMUSASHI NO SHISHI GO MUSASHI-SUZUKENSOU
OOSUMI NO MAIHIME GO HATANO NAGOROSOU
ICHIFUKUME GO ECHIGO-SATOU-KENSHA
KYUUSHU NO HIDEHIMEGO KYUUSHU-ETOU-KENSHATAKUYU HIRATSUKA MARUYAMA-KENSHA
KYUUSHU NO JAKUME GO KYUUSHU-ETOU-KENSHAKYUUSHUU NO JAKUNISHIKI GO KYUUSHUU ETOU KENSHA
KYUUSHUU NO KUROHIME GO KYUUSHUU ETOU KENSHA
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase