Pedigree of VULPECULA OZEKI
VULPECULA OZEKIGLENDALIN IGAKU DANSHI

TETSUOU GO HOKUSETSU DAIHACHISO

TETSUOU GO TOYONAKA OKAMOTOSOU

TETSU GO TAKATSUKI YADASOU
HAZUKI GO TOYONAKA OKAMOTOSOU
SAREN NO BENIKA GO SARENSO

GLENDALIN KYOTO

YOSHIZAKURA OF SHINSU IKEDA KENSHA
HIDEZAKURA OF YAMASHICHI KENSHA
YOSHIHIMI OF MIYASHITA KENSHA

GYOKURYUUJYO OF GUNMA KATSUMISOW
TAMA NO FUJI OF FUJINOMIYA INOUE KENSHA
YAGYUUHIME OR GUNMA KATSUMISOW
SOBOKU YOKOSO

MAKOTO DYNAMITE

JUHO OF SUISHOEN AT MAKOTO

HISAKAD OF YASUNONAGOROSOW
MIHO OF KOMAKIMATSUMI

MAKOTO KITSUNENO JUSEI
SHIRANAMI OF KADOWAKI KENNELS

KUROCHAHIME GO DOHGAYAMASOW
GLENDALIN YOKO SAN
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase