Pedigree of KOKUHOU GO RYUUKYUU URUMA

KOKUHOU GO RYUUKYUU URUMA

BANSHOU GO RYUUKYUU URUMA
TOYOMITSU GO HIGO ROKKAENHOUSEI GO YAMAGA KINRYUU
BENIRYUUME GO NOOGATATAKAFUNEWOU
SHIBAZAKURAHIME GO GOTAKESOUKYUUSHUU NO TAKIMARU GO KYUUSHUU SHINZAN
SUZUGIKU GO BUNGO TONEGAWASOU
RYUUGETSUHIME GO NAGASUKOSOU

KOSHI NO KORYU GO NIIGATA KORAKUSOW

KOURYU GO SHIMAKAZESOU

MAIHIME GO NIIGATA KORAKUSOW
YUUZUKIME GO HAKUGIN TSUKASASOWKOUTAROU GO CHIKUHOU YOSHIDASOU
KOUZUKI GO KANNABI KENSHA
TAIKO NO KOKUTEN GO TAIKOUSOUSEKI NO RYUUOU GO SHIKOKU SEKIMAESOU (SEKIZENSOU)OKINA GO HIROSHIMA MISHIMATETSUOU GO CHIKUZEN SHIGEMATSUSOU
BENI NO YUUHIME GO IYOUCHUUSOU
SEKI NO TETSUHIME GO EHIMEMEOTSUSOUTETSUOU GO FUDOUGATAKI KENSHA
SEKI NO BENIHIDEME GO SHIKOKU SEKIZENSOU
ASHUU NO MA GO ASHUU OOTANISOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase