Pedigree of TETSUOU GO HOKUSETSU DAIHACHISO

TETSUOU GO HOKUSETSU DAIHACHISO

TETSUOU GO TOYONAKA OKAMOTOSOU

TETSU GO TAKATSUKI YADASOU
OUSHOU GO TAKATSUKI YADASOU
KOHARU GO TAKATSUKI YADASOU
HAZUKI GO TOYONAKA OKAMOTOSOU
SAREN NO BENIKA GO SARENSO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase