Pedigree of CHITO NO FUJI GO
CHITO NO FUJI GOSABURO
AIZU NO GOTEN GO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase