Pedigree of TOWER DEL BIAGIO
TOWER DEL BIAGIOINNISFREE ANDREW DEL BIAGIOCHOJIRO OF UNAGO KENSHADAIJIRO OF SHIKOKU KOFUJISOWRYUJIRO GO FUDOGATAKI KENSHA
TENRYU KIYOICHIME OF SHIKOKU KOFJISOW
RANKAHIME OF IWAIE YAMATESOWTUKIFUSA OF IMATE AZUMA KENSHA
FUJI KAZUHIME OF HOKUGEN NO TSUNATORISOW
SAKURA OF NANBU IWAYAMASOGENRYU OF SHIKOKU AYAGAWASOTETSUGEN GO BICHU EIKANSOU
SAKUHIME OF YAGURI KUSUNOKI KENSHA
MIKIHIME OF IWATE AZUMA HENSHAGEN OF HITACHI HAKUYOSO
MORI NO TAKAHIME OF IWATE AZUMA KENSHA
TENNA DEL BIAGIOINNISFREE ANDREW DEL BIAGIOCHOJIRO OF UNAGO KENSHADAIJIRO OF SHIKOKU KOFUJISOW
RANKAHIME OF IWAIE YAMATESOW
SAKURA OF NANBU IWAYAMASOGENRYU OF SHIKOKU AYAGAWASO
MIKIHIME OF IWATE AZUMA HENSHA
INNISFREE SARA OF DEL BIAGIOCHITO NO FUJI GOSABURO
AIZU NO GOTEN GO
HANAHIME OF HOKUSO TAKAYAMASOHANANISHIKI OF HOKUSO TAKAYAMASCO
KIKOME GO HOKUSO TAKAYAMASOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase