Pedigree of KAORI-GO SHUN'YOU KENSHA

KAORI-GO SHUN'YOU KENSHA

HI-JINX MMM MMM GOOD

KORI BUSHI OF KITSUNEBISO

HEKI NO KEN OF DAINI HEKIHOSO

TETSUKA NO GEN GO SANUKI MIZUMOTOSOU
DARUMA NO KOHIME OF IWAKUNI

AZUSAKIKUHIME OF MATSUNAGA ONO KENSHA

RIKIMARU OF SANUKI MIZUMOTOSOU

AZUSAICHIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU

TETSUHIME GO NANTAISOW
TEKKANORYUU GO NANTAISOW

SENRYUU GO SANUKI MIZUMOTOSOU
KUROKOMAME GO NANTAISOW
AOIHIME GO BIZEN CHORAKUSOW

AOINISHIKI GO SANUKI MIZUMOTOSOU
TOKIME GO BIZEN CHORAKUSOW

NAGASAKI DE URBINACO

SHANREW LET IN ROCK
MAKOTO BLACK MAGIC AT MARILOUVALES

MAKOTO AKA DANSHAKU

MAKOTO SIMPLY RED
SHANREW IT'S A KIND OF MAGICNOW I'M HERE AT SHANREW
ABULAND JASMINE AT SHANREW

CELY DE URBINAKO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase