Pedigree of KAORI-GO SHUN'YOU KENSHA
KAORI-GO SHUN'YOU KENSHAHI-JINX MMM MMM GOODKORI BUSHI OF KITSUNEBISOHEKI NO KEN OF DAINI HEKIHOSOTETSUKA NO GEN GO SANUKI MIZUMOTOSOU
DARUMA NO KOHIME OF IWAKUNI
AZUSAKIKUHIME OF MATSUNAGA ONO KENSHARIKIMARU OF SANUKI MIZUMOTOSOU
AZUSAICHIHIME GO SANUKI MIZUMOTOSOU
TETSUHIME GO NANTAISOWTEKKANORYUU GO NANTAISOWSENRYUU GO SANUKI MIZUMOTOSOU
KUROKOMAME GO NANTAISOW
AOIHIME GO BIZEN CHORAKUSOWAOINISHIKI GO SANUKI MIZUMOTOSOU
TOKIME GO BIZEN CHORAKUSOW
NAGASAKI DE URBINACOSHANREW LET IN ROCKMAKOTO BLACK MAGIC AT MARILOUVALESMAKOTO AKA DANSHAKU
MAKOTO SIMPLY RED
SHANREW IT'S A KIND OF MAGICNOW I'M HERE AT SHANREW
ABULAND JASMINE AT SHANREW
CELY DE URBINAKO
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase