Pedigree of AIZU NO BIRYUU GO AIZU JOUSHOUSOU
AIZU NO BIRYUU GO AIZU JOUSHOUSOUBUSHUU NO KUROHOMARE GO BUSHUU KATSUYAMASOU
KUROMI GO KOMIYA WATANABESOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase