Pedigree of HOSHI NO OOTOMI GO NANKAISEISOU
HOSHI NO OOTOMI GO NANKAISEISOUTAJIMA NO KOTETSU GO AIZU TAJIMASOUTAKE NO KOTETSU GO TAKESACHISOUSACHI NO KUROTETSU GO MIE KAWASAKI
TAKE NO HARUNA GO TAKESACHISOU
KUNIMI KOKURYUUHIME GO FUKUSHIMA GOTOUSOUFUKU NO TETSURYUU GO MARUISHISOURYUUOU GO NIKOUSOU
FUKUICHIME GO MIYAGI TOMOFUJISOU
KOUTETSUHIME GO AIZU TAJIMASOU
HOSHI NO HINA GO NANKAISEISOUAIZU NO BIRYUU GO AIZU JOUSHOUSOUBUSHUU NO KUROHOMARE GO BUSHUU KATSUYAMASOU
KUROMI GO KOMIYA WATANABESOU
HOMARE GO NANKAISEISOUITTETSU GO KOMIYA WATANABESOU
HOSHIHIME GO NANKAISEISOU
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase