Pedigree of TAKAHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOW
TAKAHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOWSUZUTAKA GO KUMONIYA TOKACHISOWFUKUDO GO ESHIGO SUWASOWFUKUTAMA GO NIKOSOWFUKURYUU GO ENSHUU KINRYUUSOU
WARABEHIME GO YUKIKASUMISOW
KAZUSA NO TETSUHIME GO KUMOMIYA SASAGOSOWKATSURAHOMARE OF WAKUTAMASOUKATSURA GO FUJINOMIYA KENSHA
KOROHIME GO SHIKOKU IRIFUNESOW
KATSUHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOWRYUO GO HOSHINA HIRAKAWASOW
SUZUHIME GO HOSHINA HIRAKAWASOW
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree DataBase